Utvecklingssamtal

Jag hade utvecklingssamtal med min som på hans skola häromdagen och det gick väldigt bra tycker jag. Han fick mycket beröm, det var mycket som han var väldigt duktig på. Jag är glad över att det går så bra för honom. Mest för hans skull även om man själv känner en viss stolthet. Men min stolthet kan inte hjälpa honom hela vägen, det viktigaste är att han känner sig duktig och får det självförtroende som krävs för att gå framåt. Det som han skulle försöka tänka på var att inte tänka så mycket på vad andra gör, utan istället tänka mer på vad han själv håller på med så att han kan vara lite mer effektiv. Han är lika disträ som sin mor stackaren.